Orthotrichum obtusifolium Brid.

szurpek tępolistny
na stronie — znaleziska