atlas-roslin.pl

Frullania dilatata (L.) Dumort.

miedzik płaski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Frullania dilatata (miedzik płaski)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL,3D
widok od spodu
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
amfigastrium
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
amfigastria i brzuszne płaty listków
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
amfigastria i brzuszne płaty listków
Frullania dilatata (miedzik płaski)
komórki grzbietowego płata listka
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
Frullania dilatata (miedzik płaski)
komórki grzbietowego płata listka; ciałka oleiste
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
Frullania dilatata (miedzik płaski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Frullania (miedzik)kl 10148

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.18 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Frullania dilatata (miedzik płaski)
XL
Frullania dilatata (miedzik płaski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.68.jmak - Frullania dilatata (miedzik płaski); poł.-zach. Niemcy
68
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #16
znalezisko 20200222.4.20 - Frullania dilatata (miedzik płaski); Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
200222-4
leg. Marek Snowarski
/Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec/ #23, 3.3D
znalezisko 20200506.1.20 - Frullania dilatata (miedzik płaski); kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów
200506-1
leg. Marek Snowarski
/kompleks leśny pomiędzy stacjami PKP Karłowice i Popielów/ #11