efemerofit [24][234]

Bromus arvensis L. ssp. segetalis H. Scholz

Bromus billotii F. W. Schultz

występowanie

Roślina jednoroczna.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa środkowa [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych