fot. pk-Bromus_madritensis_Pula_HR_5.09_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Pula (Chorwacja) · copyright © by Paweł Kalinowski