atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Bromus lepidus Holmb.

stokłosa delikatna
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa japońska (Bromus japonicus)stokłosa madrycka (Bromus madritensis)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6254

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus lepidus (stokłosa delikatna)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa północno-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

mieszaniec Bromus lepidus Holmb.

wystepowanie
Bromus ×pseudothominii · stokłosa mieszańcowa
Bromus hordeaceus × lepidus
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
Bromus hordeaceus · stokłosa miękka »3
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]