efemerofit [24][234]

Bromus lepidus Holmb.

stokłosa delikatna
na stronie — występowanie