fot. SM-20080609-3-Bromus_carinatus-03 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

wiecha
09.06.2008, Równina Torzymska, Drzeńsko · copyright © by Michał Smoczyk