fot. js-20070725-2062_1 (610×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus benekenii (stokłosa Benekena)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.07.2007
copyright © by Jacek Soboń