fot. am-C470a (291×520) — copyright © by Antoni Mielnikow
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus secalinus
02.08.2004, Pewel Wielka
copyright © by Antoni Mielnikow