antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bromus squarrosus L.

stokłosa łuskowata
na stronie — występowanie