atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bromus squarrosus L.

stokłosa łuskowata
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa gałęzista (Bromus ramosus)Bromus sitchensis
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
24.07.2011, Maćkowicze, gm. Mielnik, woj. podlaskie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
XL
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
XL
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
młode wiechy
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
orzęsione brzegi liści
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6272

występowanie

Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Trawa jednoroczna, pochodzi z cieplejszych części Eurazji, obszarów stepowych i półpustynnych; zadomowiona na terenach ruderalnych (kenofit w fazie epekofita), przeważnie związanych z liniami kolejowymi, głównie na wschodzie Polski.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1911r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110724.2.pk - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata); Maćkowicze, gm. Mielnik, woj. podlaskie
110724-2
leg. Paweł Kalinowski
/Maćkowicze, gm. Mielnik, woj. podlaskie/ #3
znalezisko 00010000.179.konrad_kaczmarek - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)
179
leg. Konrad Kaczmarek #3
znalezisko 20200614.3.konrad_kaczmarek - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200614-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/ #3
znalezisko 20210528.1.kkcz - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210528-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2
znalezisko 20210607.1.kkcz - Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210607-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/młode kłoski/ #3