atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bromus japonicus Thunb. ex Murr

stokłosa japońska
Bromus patulus Mert. et W.D.J. Koch
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa prosta (Bromus erectus)stokłosa delikatna (Bromus lepidus)
N
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Sulejów woj. łódzkie; copyright © by Wojciech Kaczmarski
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Bromus japonicus (stokłosa japońska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6273

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus japonicus (stokłosa japońska)
Trawa jednoroczna z Eurazji, u nas zadomawiająca się w siedliskach ruderalnych (kenofit w stadium epekofita), najczęściej przy obiektach kolejowych.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1850r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.wkaczmarski - Bromus japonicus (stokłosa japońska); Sulejów woj. łódzkie
1
leg. Wojciech Kaczmarski
/Sulejów woj. łódzkie/ #5

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Bromus japonicus Thunb. ex MurrBromus patulus Mert. et W.D.J. Koch(pl) stokłosa japońska
(nazwa geograficzna) japonicus, -a, -um adj.
japoński