atlas-roslin.pl

(rząd) O.Utricularietalia intermedio-minorisPietsch 1965(*) [🔉 u·tri·ku·la·ri·e·ta·li·a in·ter·me·di·o-mi·no·ris]

zbiorowiska brzegowe i dolinkowe zbiorników oligotroficznych i dystroficznych oraz torfowisk, złożone z mchów brunatnych i torfowców, z dominacją pływaczy i jeżogłówek
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
(*) Rząd z klasy Cl.Utricularietea intermedio-minoris obecnej w systemie przyjętym w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/. Grupuje zbiorowiska brzegowe i dolinkowe zbiorników oligotroficznych i dystroficznych i torfowisk, złożone z mchów brunatnych i torfowców (Sphagnum) oraz z dominacją pływaczy (Utricularia) i jeżogłówek (Sparganium).

space

Ta strona jest pozostawiana ze względów informacyjno-historycznych i jako punkt przejścia na właściwą stronę.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Utricularietalia intermedio-minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Utricularietalia intermedio-minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji