atlas-roslin.pl

(rząd) O.Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Utricularietalia intermedio-minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Utricularietalia intermedio-minoris

  All.Sphagno-Utricularion
  
    Ass.Sparganietum minimi
    
    Ass.Scorpidio-Utricularietum minoris
    
    Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae
    
    Ass.Warnstorfietum exannulatae
    
    Zb.zb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans