atlas-roslin.pl

(rząd) O.Alnetalia glutinosae R.Tx. 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Alnetalia glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Alnetalia glutinosae — DCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Alnetalia glutinosae

  All.Alnion glutinosae
  
    GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae (łozowiska)
    
      Ass.Myrico-Salicetum auritae (łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą)
      
      Ass.Salicetum pentandro-cinereae (łozowisko z wierzbą szarą)
      
      Ass.Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne)
      
    GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)
    
      Zb.Quercus robur-Carex elongata (dębniak turzycowy)
      
      Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)
      
      Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)
      
        SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
        
          odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
          
          odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
          
        SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
        
          odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
          
          odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
          
        SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
        
          odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
          
          odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
          
        SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
        
          odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
          
          odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
          
      Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)
      
        odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna (ols torfowcowy odm. suboceaniczna)
        
        odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska (ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska)
        
        odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna (ols torfowcowy odm. subkontynentalna)
        
        odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna (ols torfowcowy odm. subborealna)