atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Myrico-Salicetum auritae (Allg. 1922) R.Tx. et Pass. 1961

łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą

łozowisko z przewagą wierzba uszata (Salix aurita) i udziałem woskownica europejska (Myrica gale); w Polsce nad Bałtykiem

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Myrico-Salicetum auritae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Myrico-Salicetum auritae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Myrico-Salicetum auritae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)