atlas-roslin.pl

(odmiana) odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska

ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska
Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum Ribeso nigri-Alnetum sym… Ribeso nigri-Alnet…Ribeso nigri-Alnetum symphytetosumRibeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)

charakterystyczna kombinacja gatunków odmiany (ChSC odm.) odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych odmiany odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

Stałość częściej stwierdzanych gatunków (na podstawie 172 zdjęć) [7]
odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska

space_elw