atlas-roslin.pl

(odmiana) odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna

ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna
Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum Ribeso nigri-Alnetum chr… Ribeso nigri-Alnet…Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosumRibeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)

charakterystyczna kombinacja gatunków odmiany (ChSC odm.) odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające odmiany (D odm.) odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych odmiany odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

Stałość częściej stwierdzanych gatunków (na podstawie 191 zdjęć) [7]
odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna

space_elw