atlas-roslin.pl

(związek) All.Alnion glutinosae(Malc. 1929) Meijer Drees 1936

olsy i łozowiska
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alnion glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki wyróżniające związku (DAll.) All.Alnion glutinosaeDCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alnion glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Alnion glutinosae

🔵 grAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae - łozowiska - łozowiska
🔵 Ass.Myrico-Salicetum auritae - łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą - łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą
🔵 Ass.Salicetum pentandro-cinereae - łozowisko z wierzbą szarą - łozowisko z wierzbą szarą
🔵 Ass.Betulo-Salicetum repentis - łozowisko subborealne - łozowisko subborealne
🔵 grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae - olsy - olsy
🔵 zb.Quercus robur-Carex elongata - dębniak turzycowy - dębniak turzycowy
🔵 zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris - sosnowo-brzozowy las bagienny - sosnowo-brzozowy las bagienny
🔵 Ass.Ribeso nigri-Alnetum - ols porzeczkowy * - ols porzeczkowy
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum - ols porzeczkowy typowy - ols porzeczkowy typowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum - ols porzeczkowy śledziennicowy - ols porzeczkowy śledziennicowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum - ols porzeczkowy żywokostowy - ols porzeczkowy żywokostowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna
🔵 Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum - ols torfowcowy - ols torfowcowy
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji