atlas-roslin.pl

(związek) All.Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alnion glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Alnion glutinosae — DCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alnion glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Alnion glutinosae

  GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae (łozowiska)
  
    Ass.Myrico-Salicetum auritae (łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą)
    
    Ass.Salicetum pentandro-cinereae (łozowisko z wierzbą szarą)
    
    Ass.Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne)
    
  GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)
  
    Zb.Quercus robur-Carex elongata (dębniak turzycowy)
    
    Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)
    
    Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)
    
      SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
      
        odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
        
        odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
        
      SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
      
        odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
        
        odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
        
      SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
      
        odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
        
        odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
        
      SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
      
        odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
        
        odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
        
    Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)
    
      odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna (ols torfowcowy odm. suboceaniczna)
      
      odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska (ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska)
      
      odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna (ols torfowcowy odm. subkontynentalna)
      
      odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna (ols torfowcowy odm. subborealna)