atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustrisCzerw. 1972

sosnowo-brzozowy las bagienny · subborealna brzezina bagienna
Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentisCzerw. 1972 · Thelypterido-Betuletum pubescentisanonim
drzewostan sosnowo-brzozowy lub brzozowy; w runie kombinacja gatunków z Alnetea glutinosae, Vaccinio-Piceetea, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea, Oxycocco-Sphagnetea
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji