atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Salicetea purpureaeMoor 1958

łęgi wierzbowo-topolowe
Zarośla i leśne zbiorowiska wierzb wąskolistnych, w dolinach rzek na piaszczystych, żwirowatych lub kamienistych aluwiach w zasięgu corocznych wysokich stanów wody.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Salicetea purpureae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Salicetea purpureae

🔵 O.Salicetalia purpureae - łęgi wierzbowo-topolowe * - łęgi wierzbowo-topolowe
🔵 All.Salicion elaeagni - zbiorowiska żwirowiskowe - zbiorowiska żwirowiskowe
🔵 Ass.Salici-Myricarietum - zarośla wierzbowe z wrześnią - zarośla wierzbowe z wrześnią
🔵 All.Salicion albae - zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu - zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu
🔵 Ass.Salicetum triandro-viminalis - wikliny nadrzeczne * - wikliny nadrzeczne
🔵 GrAss.Salici-Populetum - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
🟢 Ass.Salicetum albae - nadrzeczny łęg wierzbowy * - nadrzeczny łęg wierzbowy
🟡 SubAss.Salicetum albae phragmitetosum - łęg wierzbowy zabagniony - łęg wierzbowy zabagniony
🔵 Ass.Populetum albae - łęg wierzbowo-topolowy - łęg wierzbowo-topolowy
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji