atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Salicetea purpureae Moor 1958

łęgi wierzbowo-topolowe

Zarośla i leśne zbiorowiska wierzb wąskolistnych, w dolinach rzek na piaszczystych, żwirowatych lub kamienistych aluwiach w zasięgu corocznych wysokich stanów wody.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaAlnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Salicetea purpureae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)