atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

olsy · bagienne lasy olszowe
drzewostan olszowy, brzozowo-olszowy lub brzozowy, czasem ze znaczną domieszką sosny
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

Zb.Quercus robur-Carex elongata (dębniak turzycowy)
Zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)
Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)
SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum (ols torfowcowy)
odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna (ols torfowcowy odm. suboceaniczna)
odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska (ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska)
odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna (ols torfowcowy odm. subkontynentalna)
odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna (ols torfowcowy odm. subborealna)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji