atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

olsy · bagienne lasy olszowe
drzewostan olszowy, brzozowo-olszowy lub brzozowy, czasem ze znaczną domieszką sosny
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC grAss.) grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (ChgrAss.) grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Alnion glutinosae (olsy i łozowiska) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) grAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae

🔵 zb.Quercus robur-Carex elongata - dębniak turzycowy - dębniak turzycowy
🔵 zb.Betula pubescens-Thelypteris palustris - sosnowo-brzozowy las bagienny - sosnowo-brzozowy las bagienny
🔵 Ass.Ribeso nigri-Alnetum - ols porzeczkowy * - ols porzeczkowy
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum - ols porzeczkowy typowy - ols porzeczkowy typowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum - ols porzeczkowy śledziennicowy - ols porzeczkowy śledziennicowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna
🔵 subAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum - ols porzeczkowy żywokostowy - ols porzeczkowy żywokostowy
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska - ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna - ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna
🔵 Ass.Sphagno squarrosi-Alnetum - ols torfowcowy - ols torfowcowy
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna - ols torfowcowy odm. suboceaniczna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska - ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna - ols torfowcowy odm. subkontynentalna
🔵 odm.Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna - ols torfowcowy odm. subborealna
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
🔵 zgr.[Sphagno squarrosi-Alnetum odm. środkowoeuropejska, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subkontynentalna, Sphagno squarrosi-Alnetum odm. subborealna]
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji