fot. mr-pedicularis_palustris_s101_27 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pedicularis palustris

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiatostan
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański