atlas-roslin.pl

Linaria [🔉 li·na·ri·a]

lnica
  
↓nie(z) kwiaty czerwonofioletowe, niebieskofioletowe lub białawe z fioletowymi nerwami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Dolne liście często naprzeciwlegle lub w okółku.
  
    
↓nie(z) wszystkie liście ustawione skrętolegle, równowąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Ostroga 8 – 11 mm długości.
    
      
↓nie(z) grono gruczołowato owłosione
Linaria incarnata
Linaria incarnata (lnica dwudzielna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Korona intensywnie niebieskofioletowa do czerwonopurpurowej, duża 18 – 22 (28) mm długości; ostroga 10 – 13 mm długości. Znamię głęboko dwudzielne.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Linaria incarnata (lnica dwudzielna)
syn. Linaria bipartita · takson uprawiany
  Rzadko uprawiana i zdziczała.

Flora Czech [71.6s343] podaje jako uprawiany ozdobny gatunek Linaria maroccana Hook. ≡ L. incarnata auct. non (Vent.) Sprengel. Najpewniej chodzi o te same rośliny.

      
      
↑nie (z) grono nagie
· ta cecha d ...
· Korona biała, 12 – 16 mm długości. Znamię maczugowate.
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Linaria chalepensis (L.) Miller — lnica aleppska
Bardzo rzadko zawlekana.
      
    
↑nie (z) dolne liście po 3 – 4 w okółku, górne skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Korona 4 – 15 mm długości z ostrogą 1.5 – 5 mm długości.
    
      
↓nie(z) prawie wszystkie liście w okółkach po 3 – 4
Linaria alpina
XL
Linaria alpina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
Linaria alpina
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Rzadko uprawiana ozdobna bylina skalna z Alp i Karpat.
      
      
↑nie (z) tylko najniższe liście w okółkach
      
        
↓nie(z) nasiona dyskowate, z szerokim błoniastym obrzeżeniem
Linaria arvensis (lnica polna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Korona jasno niebieskofioletowa, liliowoniebieska, 4 – 7 m długości, ostroga 1.5 – 3 mm długości, silnie zgięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostycz ...
Linaria arvensis (lnica polna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pola, miejsca piaszczyste.
        
          
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
XL
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
syn. Linaria simplex · efemerofit
  Zawleczona w Gdańsku.
          
        
↑nie (z) nasiona czworościenne, nieoskrzydlone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Korona 8 – 15 mm długości, ostroga 3 – 5 mm długości. Torebka 3 – 4 mm długości, jej szypuła 2 – 6 mm długości.
· ta ce ...
        
          
↓nie(z) korona biaława z fioletowymi żyłkami, ostroga prosta
Linaria repens (lnica kreskowana)
XL
Linaria repens (lnica kreskowana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Cała roślina (łącznie z kwiatostanem) nieogruczolona.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Linaria repens (lnica kreskowana)
wystepowanie
syn. Linaria striata · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Przydroża, miejsca ruderalne.
          
          
↑nie (z) korona purpurowofioletowa, ostroga zgięta
Linaria purpurea (lnica purpurowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Liście 20 – 60 (90) mm długości i 1 – 4 (8) mm szerokości.
Linaria purpurea (lnica purpurowa)
syn. Linaria purpurea · takson uprawiany
  Bardzo rzadko uprawiana bylina ozdobna i zawlekana.
          
  
↑nie (z) kwiaty żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Liście (z wyjątkiem najniższych) skrętoległe.
  
    
↓nie(z) dolne liście 3 (5)-nerwowe, sztywne, szarozielone
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Korona 13 – 25 mm długości, jednobarwna, intensywnie żółta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Miejsca ruderalne, przydroża, piaski, zawleczona.
    
      
(z) korona 20 – 50 mm długości; liście przeważnie mniej niż 4× dłuższe niż szersze
Linaria dalmatica (lnica dalmacka)
Linaria dalmatica (lnica dalmacka)
syn. Linaria genistifolia ssp. dalmatica · takson uprawiany
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna; zawlekana.
      
    
↑nie (z) liście 1 (3)-nerwowe, węższe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
    
      
↓nie(z) rośliny roczne, rzadko zawlekane
      
        
↓nie(z) nasiona dyskowate z szerokim błoniastym obrzeżeniem
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
XL
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Korona 5 – 9 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Linaria simplex (lnica pojedyncza)
syn. Linaria simplex · efemerofit
  Zawleczona w Gdańsku.
        
        
↑nie (z) nasiona niespłaszczone, nieobłonione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Roślina roczna, 15 – 60 cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Linaria spartea (linaria miotlasta)
wystepowanie
lnica sznurowata · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Bardzo rzadko zawlekana.
        
      
↑nie (z) byliny; korona do 20 mm długości; nasiona spłaszczone i obłonione
      
        
↓nie(z) nasiona 0.6 – 1.7 mm długości, wąsko obłonione
Linaria saxatilis ssp. glabrescens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Liście 4 – 20 mm długości i 1 – 3 (7) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
  Dawniej zawleczona w Zabrzu.
        
        
↑nie (z) nasiona 2 – 4 mm długości, szeroko obłonione; liście ponad 20 mm długości
        
          
↓nie(z) łodyga pojedyncza lub słabo rozgałęziona z wyraźną osią główną
Abies alba
Abies alba
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Kwiaty bez zapachu, dwubarwne, żółtobiałe lub żółte z intensywnie żółtym do pomarańczowego pasem w głębi gardzieli. Korona z ostrogą 25 – 35 mm, ostroga 10 – 13 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Linaria vulgaris (lnica pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, przydroża, miejsca ruderalne, piaski.
          
          
↑nie (z) łodyga mocno rozgałęziona, z niewyraźną osią główną, silnie owoszczona
Linaria loeselii
Linaria loeselii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Kwiaty wonne; korona 7 – 11 mm długości, a bladożółta ostroga 5 – 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Linaria odora (lnica wonna)
wystepowanie
syn. Linaria loeselii · Linaria odora · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski. Wybrzeże.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu