takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Lagotis stolonifera (C. Koch) Maxim.

na stronie — wymagania i uprawa