atlas-roslin.pl

Buddleja [🔉 bud·dle·ja]

buddleja, omżyn, (de) Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
Rodzaj liczący blisko sto gatunków ale bez przedstawicieli we florze Polski. U nas nieliczne (z uwagi na niską mrozoodporność) mogą być uprawiane jako krzewy ozdobne. Głównie jest to buddleja Davida (Buddleja davidii) w licznych odmianach ozdobnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Buddleja (buddleja)
🌱
Krzewy ozdobne strefy tropikalnej i subtropikalnej. W uprawie głównie buddleja Davida (Buddleja davidii) w licznych odmianach; bardzo często uprawiana w cieplejszej strefie Europy.

space

⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
krzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 0.7 – 2 (4) m
kwitnienie: od lipca do września (października)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny
❄️ zimowanie: niepewne • strefa mrozoodporności 7a
Miejsce słoneczne. Gleba łatwo nagrzewająca się, przepuszczalna.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion
przez sadzonki pędowe zielne [wymagają skrócenia liści i zraszania, łatwo więdną; sadzonki zimować >0°C]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Buddleja [🔉 bud·dle·ja](pl) buddleja · omżyn • (de) Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch
(nazwa osobowa) Buddleja
nazwa rodzaju upamiętnia Adama Buddle (1662-1715), angielskiego duchownego i botanika zajmującego się mszakami