⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: trędownikowate z czterema ząbkami kielicha]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście i przysadki 2-4× dłuższe niż szersze (↓nie)
Euphrasia salisburgensis (świetlik salzburski)
Euphrasia salisburgensis (świetlik salzburski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Brzeg przysadek ze znacznie oddalonymi od siebie ząbkami, pomiędzy nimi są szerokie zatokowate całobrzegie wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Euphrasia salisburgensis (świetlik salzburski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska. Tatry.
  
  
(p) liście i przysadki 1-1.5(2)× dłuższe niż szersze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Brzeg liści i przysadek ze zbliżonymi do siebie ząbkami, bez szerokiego zatokowatego wcięcia pomiędzy nimi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
  
    
(p) przysadki okrągławe; ząbki nieliczne, krótko zaostrzone do zaokrąglonych, znacznie szersze niż dłuższe (↓nie)
Euphrasia exaristata
XL
Euphrasia exaristata
Euphrasia exaristata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
Euphrasia exaristata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Na słowackiej części Tatr. U nas znaleziony na stokach nad Morskim Okiem. Gatunek zbliżony do świetlika nadobnego (Euphrasia picta). [312s281]
Takson podany w Czerwonej Księdze Karpat Polskich jako nowy gatunek dla flory Polski.
    
    
(p) przysadki szerokojajowate do eliptycznych; ząbki zawsze dłuższe niż szerokie, zaostrzone lub z ostką (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
    
      
(p) łodygi bardzo cienkie; przysadki 2-5(6)mm długości (↓nie)
Euphrasia micrantha (świetlik wątły)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Przysadki 2-5(6)mm długości.
Euphrasia micrantha (świetlik wątły)
syn. Euphrasia gracilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) łodygi niecienkie; przysadki 5-14mm długości (↑nie)
      
        
(p) przysadki i liście z włoskami gruczołowatymi (↓nie)
        
          
(p) włoski wydzielnicze długie, ich trzonki 3-7-komórkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
          
            
(p) włoski gruczołowate gęsto pokrywają powierzchnię liści i przysadek (↓nie)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ogruczolenie przysadek i kielichów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Korona stosunkowo duża, przy rozkwitaniu (8)9-11 mm długości, pod koniec kwitnienia rurka kwiatowa wydłuża się 7-10 mm, tak że przewyższa działki kielicha i pod koniec kwitnienia cała korona ma 11-14(15) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
wystepowanie
syn. Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty od niżu po piętro subalpejskie. Różnego rodzaju tereny trawiaste, od wilgotnych do suchych, na glebach torfowych i mineralnych, ekstensywnie użytkowane łąki.
            
            
(p) włoski gruczołowate mniej liczne niż włoski niegruczołowate (↑nie)
            
              
(p) długość wargi dolnej wraz z rurką 4-6mm (↓nie)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  ssp. ×glandulifera
              
              
(p) długość wargi dolnej wraz z rurką 6-14mm (↑nie)
              
                
(p) przysadki o bocznych ząbkach tępych lub słabo zaostrzonych, stosunkowo krótkich i szerokich (↓nie)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) przysadki o bocznych ząbkach długich (znacznie dłuższych niż szerokich), niekiedy zakończonych ostką (↑nie)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  ssp. tatrae
                
          
(p) włoski gruczołowate krótkie, ich trzonki 1-2(3)-komórkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Korona 6-10 mm długości, pod koniec kwitnienia rurka korony nie wydłuża się i nie wystaje z kielicha, fioletowawa.
          
            
(p) przysadki o bocznych ząbkach tępych lub słabo zaostrzonych, stosunkowo krótkich i szerokich (↓nie)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
Euphrasia picta (świetlik nadobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) przysadki o bocznych ząbkach długich (znacznie dłuższych niż szerokich), zakończonych ostką (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
            
              
(p) dojrzała torebka dłuższa od kielicha, kwiaty białawo-żółte (↓nie)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
XL
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
Euphrasia tatrae (świetlik tatrzański)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  ssp. ×glandulifera
              
              
(p) dojrzała torebka krótsza od kielicha, kwiaty nie białawo-żółte (↑nie)
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
XL
Euphrasia ×vernalis (świetlik wiosenny)
wystepowanie
syn. Euphrasia brevipila · Euphrasia slovaca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przysadki, rozmiar kwiatów i pokrój identyczne jak u świetlika wyprężonego (Euphrasia stricta), od którego różni się przysadkami z licznymi szczecinkami oraz krótkimi 1-2-komórkowymi, rzadziej 3-7-komórkowymi włoskami gruczołowatymi (często mogą być one tylko w nasadowej części przysadki lub tylko na niektórych przysadkach). W obrębie tego taksonu występuje bardzo duża zmienność, typowa dla mieszańców i form introgresywnych.
              
        
(p) przysadki i liście nagie, z zadziorkami, szczecinkami lub owłosione niegruczołowato (↑nie)
        
          
(p) przysadki okryte długimi, białawymi włoskami (↓nie)
Euphrasia nemorosa ssp. curta
XL
Euphrasia nemorosa ssp. curta
Euphrasia nemorosa ssp. curta
Euphrasia nemorosa ssp. curta
wystepowanie
syn. Euphrasia curta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
          
          
(p) przysadki nagie lub z zadziorkami, względnie ze szczecinkami na brzegach i nerwach (↑nie)
          
            
(p) przysadki nagie, osadzone na łodydze pod ostrym kątem, często do niej przylegające (↓nie)
Euphrasia stricta (świetlik wyprężony)
Euphrasia stricta (świetlik wyprężony)
Euphrasia stricta (świetlik wyprężony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Ząbki przysadek i liści zakończone długą, często spiralnie skręconą ostką.
Euphrasia stricta (świetlik wyprężony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ma identycznego kształtu przysadki, rozmiar kwiatów i pokrój jak u świetlika wiosennego (Euphrasia ×vernalis), od którego różni się przysadkami nagimi lub z zadziorkami na brzegach i nerwach (ten drugi ma ±ogruczolone przysadki).
            
            
(p) przysadki z zadziorkami lub szczecinkami, odstające od łodygi (↑nie)
            
              
(p) długość wargi dolnej wraz z rurką 4-6mm (↓nie)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) długość wargi dolnej wraz z rurką 6-14mm (↑nie)
              
                
(p) rośliny z jednym pędem lub rozgałęzione u podstawy, rzadziej w połowie łodygi (↓nie)
Euphrasia nemorosa (świetlik gajowy)
XL
Euphrasia nemorosa (świetlik gajowy)
wystepowanie
świetlik zwarty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Euphrasia nemorosa ssp. nemorosa var. nemorosa
                
                
(p) rośliny z jednym pędem lub rozgałęzione w górnej części łodygi; gałązki krótkie, najczęściej płonne (↑nie)
Euphrasia coerulea (świetlik błękitny)
Euphrasia coerulea (świetlik błękitny)
Euphrasia coerulea (świetlik błękitny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Euphrasia nemorosa ssp. nemorosa var. coerulea (Tausch.) Stasz.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

oznaczanie

Euphrasia rostkoviana
Wettstein, Monographie der Gattung Euphrasia tab. IX — świetlik łąkowy typowy (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana) i świetlik łąkowy górski (Euphrasia rostkoviana ssp. montana)
1. rasa letnio-jesienna; 2-4. rasa wiosenna
Świetliki są kłopotliwe w oznaczaniu z racji dużego podobieństwa gatunków i mało wyraźnych cech różnicujących.

space

Odmiana wiosenna kwitnie wiosną i na początku lata (maj-czerwiec). Ma pęd zwykle nierozgałęziony lub jedynie słabo w górnej części rozgałęziony, liczba węzłów jest mała a międzywęźla są silnie wydłużone; najniższy kwiat znajduje się na (2)3-5(5) węźle. W czasie kwitnienia zachowane są dolne liście łodygowe a czasem i liścienie. Ząbki górnych liści łodygowych i podsadek są tępo zaostrzone, bez ostki lub z krótką ostką.

space

W rejonach gdzie współwystępują różne gatunki łatwo dochodzi do krzyżowania, często spotyka się populacje mieszańców albo formy transgresywne.

space

opis

Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
kwiaty
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ogruczolenie przysadek i kielichów
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
pręcik, szyjka słupka ze znamieniem
Rośliny jednoroczne, półpasożyty o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym, z haustoriami na bocznych korzeniach.

space

Liście siedzące lub krótkoogonkowe, naprzeciwległe lub prawie naprzeciwległe, niepodzielone, brzegiem z kilkoma ząbkami, często zakończonymi wyraźną ostką.

space

Kielich trąbkowaty lub dzwonkowaty, o czterech ząbkach, nierówno wciętych tworzących dwie boczne wargi.

space

Pręciki cztery, dwusilne, w początkowym odcinku zrośnięte z koroną, o pylnikach umieszczonych blisko siebie pod sklepieniem wargi górnej. Worki pyłkowe oddalone od siebie, na łączniku zwykle owłosione, u dołu zaostrzone. U krótszych pręcików jeden z worków pyłkowych bardziej wydłużony, tworząc ostrogę. Szyjka słupka długa, z główkowatym znamieniem nieco wystającym przy krawędzi górnej wargi korony.

Torebka w zarysie odwrotniejajowata, eliptyczna do podługowatej, ±bocznie spłaszczona, z 8-16 nasionami, w górze szczeciniasto owłosiona, dwukomorowa, otwiera się od góry ku dołowi szczeliną na szwie. Nasiona drobne 1-2.5 mm długości, podługowtojajowate, wzdłużnie białawo bruzdowane.