atlas-roslin.pl

trędownikowate z pięcioma ząbkami kielicha

Scrophulariaceae Scrophulariaceae Scrophulariaceae Scrophularia…Scrophulariaceae🔑trędownikowate z czterema ząbkami kielichaalonsoa (ogr.) (Alonsoa meridionalis)
  
↓niewszystkie liście skrętoległe
  
    
↓niepędy ponad 25 cm wysokości
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
Digitalis purpurea
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kwiatostan bogaty, z więcej jak 15 kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
    
    
↑nie pędy do 25 cm wysokości
Erinus alpinus (erynus alpejski)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kwiatostan ubogi, z mniej jak 15 kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Erinus alpinus (erynus alpejski)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
  
↑nie przynajmniej dolne liście naprzeciwległe lub w okółku
  
    
↓niekorona prawie promienista i z długą rurką
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
    
    
↑nie korona wargowa z niewyraźną rurką
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
    
      
↓niepędy pokładające się lub płożące się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Korona z ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
      
        
↓nieliście ±owłosione
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kixia spuria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Podstawowa barwa korony żółtawa.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
        
        
↑nie liście nagie
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Podstawowa barwa korony fioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
wystepowanie
cymbalaria murowa, lnica bluszczykowata, lnica murowa · syn. Linaria cymbalaria · antropofit zadomowiony we florze Polski
        
      
↑nie pędy ±wzniesione
· ta cecha diagnostyczna ...
· Korona z ostrogą lub jej nasada workowato rozszerzona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
      
        
↓niekorona z ostrogą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
        
          
↓niegardziel niezupełnie zamknięta
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Korona 5 – 9 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
wystepowanie
chenorinum małe, lnica mała · syn. Chaenorrhinum minus · Linaria minor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie gardziel korony zupełnie zamknięta
Abies alba
Linaria loeselii
Linaria loeselii
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Korona 5 – 35 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
          
        
↑nie korona w nasadzie workowato rozszerzona, bez ostrogi
        
          
↓niekielich krótszy do kwiatu i torebki
Antirrhinum majus (wyżlin większy)
Antirrhinum majus (wyżlin większy)
Antirrhinum majus (wyżlin większy)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Przysadki krótsze od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Antirrhinum majus (wyżlin większy)
lwia paszcza · takson uprawiany
  Uprawiany kwiat ozdobny.
          
          
↑nie kielich dłuższy od korony i torebki
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Przysadki tak długie lub dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Misopates orontium (wyżlin polny)
wystepowanie
syn. Antirrhinum orontinum · antropofit zadomowiony we florze Polski