Vulpia bromoides (wulpia stokłosowata)
Vulpia bromoides (wulpia stokłosowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Vulpia (wulpia)kl 6179

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit. [491]
wystepowanie - Vulpia bromoides (wulpia stokłosowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vulpia bromoides (wulpia stokłosowata)
Przyjmuje się, że jest to gatunek rodzimy, rosnący w specyficznych zbiorowiskach na piaskach.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
cechy diagnostyczne w kluczu:Vulpia (wulpia)kl 6179

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.889 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.573 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.668 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.273 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.689 [11]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.441 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.155 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.920 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji