atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Equisetum ramosissimum Desf.

skrzyp gałęzisty
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
15.07.2009, Raba Niżna, Beskid Wyspowy; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny, szczególnie w stopniu rozgałęziania się i grubości łodyg oraz formie i barwie pochew łodygowych.
Rośliny szarozielone, (10) 20 – 100 (150) cm wysokości, zwykle w dole okółkowo rozgałęziające się, krzaczaste; niezimozielone.

space

Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe.

space

Gałązki (o ile są) w nieregularnych okółkach, puste, 5 – 9-żebrowe, ich pierwszy człon nie dłuższy niż przebita przezeń pochwa łodygowa.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj – lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na południu Polski. Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

mieszaniec Equisetum ramosissimum Desf.

wystepowanie
Equisetum ×moorei · skrzyp Moora
Equisetum ramossisimum × hyemale
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Equisetum hyemale · skrzyp zimowy
Equisetum hiemale
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]