atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Pteridophyta » Equisetopsida+Psilotopsida » Cl. Equisetopsida » Ord. Equisetales » Fam. Equisetaceae » Equisetum »

Equisetum ramosissimum Desf. [🔉 e·kwi·se·tum rā·mō·sis·si·mum]

skrzyp gałęzisty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3408kl 3426
Gatunek silnie zmienny, szczególnie w stopniu rozgałęziania się i grubości łodyg oraz formie i barwie pochew łodygowych.
Rośliny szarozielone, (10)20-100(150)cm wysokości, zwykle w dole okółkowo rozgałęziające się, krzaczaste; niezimozielone.

space

Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe.

space

Gałązki (o ile są) w nieregularnych okółkach, puste, 5-9-żebrowe, ich pierwszy człon nie dłuższy niż przebita przezeń pochwa łodygowa.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj-lipiec.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Rzadki, głównie na południu Polski. Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

ten gatunek tworzy mieszańce:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
E. variegatum
skrzyp pstry
mieszaniec ⇒
Equisetum ×meridionale

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Equisetum ramosissimum Desf. [🔉 e·kwi·se·tum rā·mō·sis·si·mum](pl) skrzyp gałęzisty
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.)
gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.207 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.118 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.33 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.35 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63+66 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.50 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.14 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.109+t5 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.8 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.20 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji