atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Equisetum ramosissimum Desf. [🔉 e·kwi·se·tum *]

skrzyp gałęzisty
Equisetum Equisetum Equisetum EquisetumEquisetumskrzyp zimowy (Equisetum hyemale)skrzyp Moora (Equisetum ×moorei)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
15.07.2009, Raba Niżna, Beskid Wyspowy; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
przekrój łodygi w okolicach pochwy (z lewej) i w międzywęźlu (z prawej)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3408kl 3426
Gatunek silnie zmienny, szczególnie w stopniu rozgałęziania się i grubości łodyg oraz formie i barwie pochew łodygowych.
Rośliny szarozielone, (10) 20 – 100 (150) cm wysokości, zwykle w dole okółkowo rozgałęziające się, krzaczaste; niezimozielone.

space

Pochwy liściowe 2×dłuższe niż szersze, wąsko lejkowato rozszerzone, szarozielone lub dolne brązowawe.

space

Gałązki (o ile są) w nieregularnych okółkach, puste, 5 – 9-żebrowe, ich pierwszy człon nie dłuższy niż przebita przezeń pochwa łodygowa.

space

Kłosy zarodnionośne pojawiają się w okresie maj – lipiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty)
Rzadki, głównie na południu Polski. Brzegi wód, piaski, skarpy przy drogach. Gleby suche i umiarkowanie wilgotne, zasadowe lub obojętne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

mieszańce Equisetum ramosissimum Desf.

wystepowanie
Equisetum ×moorei · skrzyp Moora
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Equisetum hyemale · skrzyp zimowy
Equisetum hiemale
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Equisetum ×meridionale
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
wystepowanie
Equisetum variegatum · skrzyp pstry
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]