atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Filago lutescens Jord.

nicennica żółtawa
Filago Filago Filago FilagoFilagonicennica polna (Filago arvensis)nicennica drobna (Filago minima)
Filago lutescens (nicennica żółtawa)
27.07.2010, Melnik (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Filago lutescens (nicennica żółtawa)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście