atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Aira caryophyllea L.

śmiałka goździkowa śmiałek goździkowy