takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica verna L.

przetacznik wiosenny