(rząd) O.Sisymbrietalia J.Tx. 1961

zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sisymbrietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sisymbrietalia

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Sisymbrietalia