(zespół) Ass.Sisymbrietum loeselii Gutte in Rost. et Gutte 1971 em. Eliaš 1979

zespół stulisza Loesela
Sisymbrietum loeselii
04.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Sisymbrietum loeselii
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sisymbrietum loeselii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sisymbrietum loeselii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sisymbrietum loeselii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)