(zespół) Ass.Senecioni-Tussilaginetum Möller 1949

zespół starca i podbiału pospolitego
Potenitllo albae-Quercetum
10.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Senecioni-Tussilaginetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Senecioni-Tussilaginetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Senecioni-Tussilaginetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Senecioni-Tussilaginetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)