(zespół) Ass.Chenopodietum stricti Oberd. 1957

Chenopodietum ruderale Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chenopodietum stricti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Chenopodietum stricti

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chenopodietum stricti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)