(rząd) O.Eragrostietalia J.Tx. 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Eragrostietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Eragrostietalia

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Eragrostietalia

  All.Eragrostion
  
    Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum