(zespół) Ass.Atriplicetum tataricae Ubriszy 1949

zespół łobody szarej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Atriplicetum tataricae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Atriplicetum tataricae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Atriplicetum tataricae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)