(zespół) Ass.Hordeetum murini Libb. 1933

zespół jęczmienia i stokłosy płonnej
Hordeo-Brometum (Allorge 1922) Lohm. 1950
Hordetum murini
06.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski
Hordetum murini

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hordeetum murini

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hordeetum murini

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Hordeetum murini

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hordeetum murini

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)