(zespół) Ass.Erigeronto-Bryetum Balcerk. ap. Balcerk. et Rusińska 1987

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Erigeronto-Bryetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Erigeronto-Bryetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Erigeronto-Bryetum — ChAss.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Erigeronto-Bryetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)