(zbiorowisko) Zb.Lycopsis arvensis

Lycopsetum Wójcik 1983 n.n.

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Lycopsis arvensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zbiorowiska (Ch Zb.) Zb.Lycopsis arvensis

Anchusa arvensis (farbownik polny)
« w obrębie związku

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Lycopsis arvensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)