atlas-roslin.pl

Setaria viridis (L.) P. Beauv. [🔉 se·ta·ri·a *]

włośnica zielona
Setaria viridis P. Beauv. [🔉 se·ta·ri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Setaria viridis (włośnica zielona)
17.08.2020, woj. łódzkie, pow. piotrkowski, pola miejscowości Grabica; copyright © by Wojciech Kaczmarski XL
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
XL
Setaria viridis (włośnica zielona)
oś kłoska kosmato owłosiona; szczeciny wychodzą spod kłoska
Setaria viridis (włośnica zielona)
włoski zamiast języczka
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
Setaria viridis (włośnica zielona)
cechy diagnostyczne w kluczu:Setaria (włośnica)kl 539

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Setaria viridis (włośnica zielona)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: rejon Śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.67.konrad_kaczmarek - Setaria viridis (włośnica zielona)
67
leg. Konrad Kaczmarek #1
znalezisko 20200817.1.wkaczmarski - Setaria viridis (włośnica zielona); woj. łódzkie, pow. piotrkowski, pola miejscowości Grabica
200817-1
leg. Wojciech Kaczmarski
/woj. łódzkie, pow. piotrkowski, pola miejscowości Grabica/ #6
znalezisko 20200817.1.pgrz - Setaria viridis (włośnica zielona); woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Chrzanów, ulica Oświęcimska
200817-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Chrzanów, ulica Oświęcimska/ #5
znalezisko 20200800.5.jmak - Setaria viridis (włośnica zielona); wsch.Niemcy
200800-5
leg. Jarosław Makowski
/wsch.Niemcy/ #3

mieszaniec Setaria viridis

Setaria decipiens · włośnica zwodnicza
Setaria ambigua · Setaria verticillata × Setaria viridis · Setaria viridis var. ambigua
491 [24]
Setaria verticillata · włośnica okółkowa
włośnica okręgowa
491 [24]
archeofit, zadomowiony [234]