(zespół) Ass.Echinochloo-Setarietum Krusem. et Vlieg. (1939) 1940

zespół sporka i chwastnicy jednostronnej
Spergulo-Echinochloetum R.Tx. 1950
Echinochloo-Setarietum
08.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Echinochloo-Setarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Echinochloo-Setarietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Echinochloo-Setarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)