(zespół) Ass.Digiterietum ischaemi R.Tx. et Prsg (1942)1950

zespół palusznika nitkowatego
Digiterietum ischaemi
04.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Digiterietum ischaemi
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Digiterietum ischaemi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Digiterietum ischaemi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Digiterietum ischaemi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)