atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malva arborea (L.) Webb et Berthel.

Lavatera arborea L.