atlas-roslin.pl

dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielne

Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledo…Eudicotyledoneae🔑dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - drzewiastedwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - drzewiaste
  
↓nie(z) kwiaty podparte dwoma częściowo zrośniętymi podsadkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
  
  
↑nie (z) kwiaty bez dwulistkowego kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
  
    
↓nie(z) kwiaty grzbieciste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
    
      
↓nie(z) kwiaty z ostrogą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
      
        
↓nie(z) liście bez przylistków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
        
        
↑nie (z) liście z przylistkami
Viola tricolor
Viola canina (fiołek psi)
Viola arvensis (fiołek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Działek pięć; trwałych. Owoc trzyklapowa torebka.
        
      
↑nie (z) kwiaty bez ostrogi
      
        
↓nie(z) kwiaty motylkowate
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
Fabaceae (bobowate)
motylkowate · syn. Papilionaceae
        
        
↑nie (z) kwiaty inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
        
          
↓nie(z) kwiaty bez ogruczolonej tarczki, pręcików 8
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Polygala amarella (krzyżownica gorzkawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
          
          
↑nie (z) kwiaty z ogruczoloną tarczką,
Reseda lutea (rezeda żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
          
    
↑nie (z) kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
    
      
↓nie(z) rośliny wodne z pływającymi lub zanurzonymi liśćmi
      
        
↓nie(z) liście duże pływające
Nymphaea candida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
        
        
↑nie (z) liście znacznie mniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
        
          
↓nie(z) pływające liście rombowate
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
wystepowanie
syn. Trapa conocarpa · Trapa hungarica · Trapa muzzanensis · Trapa natans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) liście nie rombowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
          
            
↓nie(z) liście w okółkach, parzysto pierzastosieczne
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
            
↑nie (z) liście naprzeciwległe lub w okółkach, niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
            
              
↓nie(z) liście osobliwe
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) liście innego rodzaju
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
              
      
↑nie (z) rośliny lądowe lub bagienne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
      
        
↓nie(z) zalążnia dolna lub półdolna
        
          
↓nie(z) słupkowie pozornie zrosłoowockowe
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
dojrzałe owocki, przekrój podłużny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
          
          
↑nie (z) słupkowie zrosłoowockowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
          
            
↓nie(z) liście z przylistkami
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
            
            
↑nie (z) liście bez przylistków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
            
              
↓nie(z) rośliny sukulentyczne
Dorotheanthus bellidiformis (dorotka stokrotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
              
              
↑nie (z) rośliny niesukulentyczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
              
                
↓nie(z) kielich 2- lub 4-krotny
Epilobium parviflorum (wierzbownica drobnokwiatowa)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Circaea lutetiana (czartawa pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
                
                
↑nie (z) kielich 5-krotny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
                
                  
↓nie(z) kwiaty w wierzchotce lub gronie
Saxifraga granulata
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Pręcików 8 – 10.
· ta cecha di ...
                  
                  
↑nie (z) kwiaty w baldachu lub główce
Pastinaca sativa
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Pręcików 5.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
                  
        
↑nie (z) zalążnia górna
        
          
↓nie(z) pręcików dużo
          
            
↓nie(z) z sokiem mlecznym
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kielich podwójny, na początku kwitnienia działki odpadają (są widoczne na pąkach kwiatowych).
            
            
↑nie (z) bez soku mlecznego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
            
              
↓nie(z) liście złożone
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
              
              
↑nie (z) liście pojedyncze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
              
                
↓nie(z) liście normalnej grubości
Hypericum perforatum ssp. perforatum (dziurawiec zwyczajny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
                
                
↑nie (z) liście skórzaste
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
                
          
↑nie (z) pręcików nie więcej jak 12
          
            
↓nie(z) liście naprzeciwległe lub w okółkach
            
              
↓nie(z) liście parzysto pierzastozłożone
Zygophyllum fabago (parolist wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
              
              
↑nie (z) liście pojedyncze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
              
                
↓nie(z) kielich zrośnięty, 8 – 12-ząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
                
                
↑nie (z) kielich wolny lub z mniejszą ilością ząbków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
                
                  
↓nie(z) liście z przylistkami (czasem bardzo drobne)
                  
                    
↓nie(z) przylistki suchobłoniaste
Spergula arvensis (sporek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
                    
                    
↑nie (z) przylistki zielone
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
                    
                  
↑nie (z) liście bez przylistków
                  
                    
                    
                    
↑nie (z) zalążnia 4 – 5-komorowa
Linum catharticum (len przeczyszczający)
XL
                    
            
↑nie (z) ulistnienie skrętoległe lub liście odziomkowe
            
              
↓nie(z) kwiaty drobne
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) kwiaty większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
              
                
                
                
↑nie (z) kwiaty 4- lub 5-krotne, rzadko 2-krotne
                
                  
↓nie(z) jedna szyjka słupka z niepodzielonym znamieniem
                  
                    
↓nie(z) pręcików 4
Epimedium ×rubrum (epimedium czerwone)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Uprawiane byliny ozdobne.
                    
                    
↑nie (z) pręcików 5 – 10
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
                    
                      
↓nie(z) liście 1 – 2-krotnie nieparzystopierzaste
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
wystepowanie
krzew mojżeszowy · (potocznie: "dyptam") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                      
                      
↑nie (z) liście pojedyncze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
                      
                        
↓nie(z) pręcików 6
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
                        
                        
↑nie (z) pręcików 5 lub 10
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                        
                          
↓nie(z) liście skórzaste
Pyrola minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                          
                          
↑nie (z) liście zielne
Lysimachia vulgaris (tojeść pospolita)
Primula veris (pierwiosnek lekarski)
XL
Hottonia palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
                          
                  
↑nie (z) 2 – 5 szyjek słupka lub jedna ze znamieniem podzielonym na 5 łatek
                  
                    
↓nie(z) liście złożone lub w różnym stopniu podzielone
                    
                      
↓nie(z) liście trójlistkowe
Oxalis acetosella
Oxalis fontana (szczawik żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
                      
                      
↑nie (z) liście dłoniasto podzielone
Erodium cicutarium (iglica pospolita)
Geranium pratense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
                      
                    
↑nie (z) liście pojedyncze, niepodzielone
                    
                      
↓nie(z) ulistnienie skrętoległe, nitki pręcików w nasadzie zrośnięte
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum catharticum (len przeczyszczający)
                      
                      
↑nie (z) liście w przyziemnej różyczce, najwyżej jeden łodygowy, nitki pręcików niezrośnięte
                      
                        
↓nie(z) liście wyłącznie odziomkowe
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Kwiaty w skąpokwiatowym dwuskrętku. Bez prątniczek. Szyjek słupka 3 – 5.
                        
                        
↑nie (z) liście odziomkowe i jeden łodygowy
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu