atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord. Malvales » Fam. Malvaceae »

Malva [🔉 mal·wa]

ślaz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Malvaceae (ślazowate)kl 765
↓nie(z) liście głęboko podzielone
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva alcea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty duże, płatki ponad 20 mm długości, różowe; wyrastają pojedynczo z pachwin liści (tylko górne wyrastają po kilka), w szczytowym groniastym kwiatostanie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście nie są głęboko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty mniejsze, płatki zwykle poniżej 25 mm długości; wyrastają w wiązkach po kilka w pachwinach liści, nie tworzą szczytowego groniastego kwiatostanu, pęd kończy się ulistnionym odcinkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Malva s.str.
↓nie(z) liście podzielone prawie do połowy
Malva sylvestris (ślaz dziki)
3D
Malva sylvestris (ślaz dziki)
Malva sylvestris (ślaz dziki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki kieliszka jajowate lub podługowato jajowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Malva sylvestris L. (ślaz dziki)
wystepowanie - Malva sylvestris (ślaz dziki)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Częsty na niżu, w wyższych położeniach rzadki lub brak. Miejsca ze zwiększoną zawartością azotu, siedliska ruderalne.
↑nie (z) liście podzielone nie dalej jak do 1/3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki kieliszka równowąskie lub równowąsko lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pędy pokładające się lub podnoszące się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty o długich szypułkach (zwykle >10mm), ponad 2× dłuższych od kielicha, w pachwinach liści w luźnych pęczkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) brzeg działek płaski; płatki znacznie dłuższe od działek
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka pręcikowa z włoskami prostymi i widlastymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Malva neglecta Wallr. (ślaz zaniedbany)
wystepowanie - Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Przydroża, miejsca ruderalne, chwast w uprawach.
↑nie (z) brzeg działek ± pofalowany; płatki niewiele dłuższe od działek
Malva pusilla (ślaz niziutki)
Malva pusilla (ślaz niziutki)
Malva pusilla (ślaz niziutki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka pręcikowa naga lub prawie naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Malva pusilla Sm. (ślaz niziutki)
wystepowanie - Malva pusilla (ślaz niziutki)
ślaz drobnokwiatowy · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Rośliny zwykle jednoletnie.
↑nie (z) pędy wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w pachwinach liści w zbitych pęczkach, zwykle o bardzo krótkich szypułkach (w czasie owocowania najwyżej 2× dłuższe od kielicha), pojedyncze kwiaty mogą mieć dłuższe szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pędy wysokie
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w pachwinach liści w wielokwiatowych wiązkach (do 25 kwiatów). Płatki ok. 7 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiany, dziczejący, zawlekany.
↑nie (z) pędy niskie
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
XL
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty po 2-4 w wiązce w pachwinie liści. Płatki 4-5 mm długości, bladoliliowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Malva sylvestris (ślaz dziki)
3D
trójlistkowy kieliszek u ślazu dzikiego (Malva sylvestris)
Rośliny roczne, dwuletnie lub byliny. Pędy wzniesione, podnoszące się lub pokładające się. Zwykle z włoskami gwiazdkowatymi, często z udziałem włosków prostych lub rozwidlonych, czasem prawie nagie.

space

Kwiaty wyrastają w pachwinach liści, szypułkowe, z ±wyraźnym perykladium.

Kieliszek o (2)3, niezrośniętych listkach, równowąskich do jajowatych. Działki zrosłe do ±połowy.
Płatki zwężoną nasadą przyrośnięte do rurki pręcikowej, przeważnie ±wykrojone na szczycie, białawe do różowych i czerwonofioletowych. Pręciki zewnętrznego okółka zredukowane, wewnętrznego zwielokrotnione i o nitkach zrośniętych w rurkę otaczającą zalążnię. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym. Szyjek słupka tyle ile rozłupek (merykarpiów).

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.303 [71.3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.301 [15]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1982 — Flóra Slovenska. III. p.373 [84.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.280 [16.8]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.239 [86.9]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.31 [85.15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.137 [9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.307 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.201 [11]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.288 [105]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.395 [3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.195 [20]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.171 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.249 [150.2]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.68 [447]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji