atlas-roslin.pl

Malva [🔉 mal·wa]

ślaz
  
↓nie(z) liście głęboko podzielone
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva moschata (ślaz piżmowy)
Malva alcea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty duże, płatki ponad 20 mm długości, różowe; wyrastają pojedynczo z pachwin liści (tylko górne wyrastają po kilka), w szczytowym groniastym kwiatostanie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  
  
↑nie (z) liście nie są głęboko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kwiaty mniejsze, płatki zwykle poniżej 25 mm długości; wyrastają w wiązkach po kilka w pachwinach liści, nie tworzą szczytowego groniastego kwiatostanu, pęd kończy się ulistnionym odcinkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
  Malva s.str.
  
    
↓nie(z) liście podzielone prawie do połowy
Malva sylvestris (ślaz dziki)
3D
Malva sylvestris (ślaz dziki)
Malva sylvestris (ślaz dziki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Listki kieliszka jajowate lub podługowato jajowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Malva sylvestris (ślaz dziki)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Częsty na niżu, w wyższych położeniach rzadki lub brak. Miejsca ze zwiększoną zawartością azotu, siedliska ruderalne.
    
    
↑nie (z) liście podzielone nie dalej jak do 1/3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki kieliszka równowąskie lub równowąsko lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
    
      
↓nie(z) pędy pokładające się lub podnoszące się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Kwiaty o długich szypułkach (zwykle >10mm), ponad 2× dłuższych od kielicha, w pachwinach liści w luźnych pęczkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
      
        
↓nie(z) brzeg działek płaski; płatki znacznie dłuższe od działek
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Rurka pręcikowa z włoskami prostymi i widlastymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Przydroża, miejsca ruderalne, chwast w uprawach.
        
        
↑nie (z) brzeg działek ±pofalowany; płatki niewiele dłuższe od działek
Malva pusilla (ślaz niziutki)
Malva pusilla (ślaz niziutki)
Malva pusilla (ślaz niziutki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Rurka pręcikowa naga lub prawie naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznac ...
Malva pusilla (ślaz niziutki)
wystepowanie
ślaz drobnokwiatowy · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Rośliny zwykle jednoletnie.
        
      
↑nie (z) pędy wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Kwiaty w pachwinach liści w zbitych pęczkach, zwykle o bardzo krótkich szypułkach (w czasie owocowania najwyżej 2× dłuższe od kielicha), pojedyncze kwiaty mogą mieć dłuższe szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
      
        
↓nie(z) pędy wysokie
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
Malva verticillata (ślaz okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kwiaty w pachwinach liści w wielokwiatowych wiązkach (do 25 kwiatów). Płatki ok. 7 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
  Uprawiany, dziczejący, zawlekany.
        
        
↑nie (z) pędy niskie
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
XL
Malva parviflora (ślaz drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kwiaty po 2 – 4 w wiązce w pachwinie liści. Płatki 4 – 5 mm długości, bladoliliowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Malvaceae (ślazowate)kl 765
Malva sylvestris (ślaz dziki)
3D
trójlistkowy kieliszek u ślazu dzikiego (Malva sylvestris)
Rośliny roczne, dwuletnie lub byliny. Pędy wzniesione, podnoszące się lub pokładające się. Zwykle z włoskami gwiazdkowatymi, często z udziałem włosków prostych lub rozwidlonych, czasem prawie nagie.

space

Kwiaty wyrastają w pachwinach liści, szypułkowe, z ±wyraźnym perykladium.

Kieliszek o (2) 3, niezrośniętych listkach, równowąskich do jajowatych. Działki zrosłe do ±połowy.

Płatki zwężoną nasadą przyrośnięte do rurki pręcikowej, przeważnie ±wykrojone na szczycie, białawe do różowych i czerwonofioletowych. Pręciki zewnętrznego okółka zredukowane, wewnętrznego zwielokrotnione i o nitkach zrośniętych w rurkę otaczającą zalążnię. Pręciki z jednym pylnikiem, z jednym workiem pyłkowym. Szyjek słupka tyle ile rozłupek (merykarpiów).

space