Bismalva

ślaz (Bismalva)
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Malva (ślaz)]
  
łodyga pokryta długimi, odstającymi, pojedynczymi włoskami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Rośliny o specyficznym piżmowym zapachu (stąd epitet gatunku).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Malva moschata (ślaz piżmowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadki, głównie na północy Polski. Skraje lasów, zarośla, murawy, przydroża.
  
  
łodyga przynajmniej w górze gęsto pokryta przylegającymi włoskami gwiazdkowatymi lub w pęczkach (↑nie)
Malva alcea (ślaz zygmarek)
XL
Malva alcea
Malva alcea (ślaz zygmarek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Górne liście łodygowe ±3-sieczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Malva alcea (ślaz zygmarek)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Dawna roślina uprawna, zadomowiona. Murawy, skraje lasów i zarośli.
  
    
płatki wąskie, głęboko wykrojone
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Owoce mniejsze, rozłupki nerkowato spłaszczone, bez promienistych żeber na bokach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Malva excisa (ślaz wycięty)
syn. Malva alcea ssp. excisa · efemerofit
  Cechy tego taksonu mieszczą się w wewnątrzpopulacyjnej zmienności ślazu zygmarka (Malva alcea). [71.3s300]
    

opis

Gatunki te są też zaliczane do rodzaju ślaz (Malva) w szerszym ujęciu.
Byliny. Łodyga wzniesiona, do 120 cm wysokości, przeważnie słabo rozgałęziająca się.

Środkowe i górne liście łodygowe głęboko 3-7-dzielne; dolne liście czasem o blaszce niepodzielonej, okrągłe lub okrągławo nerkowate.

Kwiaty na szypułkach z ±wyraźnym perykladium, wyrastają pojedynczo (rzadziej po dwa, trzy) z pachwin liści i są zebrane na końcu łodygi w groniasty kwiatostan.

space

Kwiaty duże, płatki 15-40 mm długości, zwężoną nasadą przyrośnięte do rurki pręcikowej, na szczycie wykrojone. Rurka pręcikowa odstająco owłosiona. Pręciki z jednym pylnikiem; stylopodium stożkowate.

Rozłupnie z 15-26 rozłupkami. Rozłupki nerkowate, nagie lub owłosione, gładkie.