atlas-roslin.pl

Pinus [🔉 p·nus]

sosna, borovice /cz/ · Kiefer /cz/ · pine /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nieigły po dwie w wiązce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nieigły po trzy w wiązce
↑nie po pięć igieł w wiązce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

występowanie

W Polsce spotyka się trzy gatunki rodzimych sosen: sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris) (bardzo pospolita, tworzy bory sosnowe - sośniny), kosodrzewinę (Pinus mugo) (w wyższych położeniach górskich w Sudetach, Tatrach i na Babiej Górze) i limbą (Pinus cembra) (dziko tylko w Wysokich Tatrach). Wyróżnia się jeszcze sosnę drzewokosą (Pinus ×rhaetica) o cechach pośrednich pomiędzy sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) a kosodrzewiną (Pinus mugo).
Ponadto w lasach, dość często uprawianych jest kilka importowanych gatunków, zwłaszcza sosna amerykańska (Pinus strobus).

Pinus sylvestris L.
sosna zwyczajna

sosna pospolita · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Pinus sylvestris
wystepowanie - Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Drzewo, w niekorzystnych warunkach także niskie drzewo lub szeroko rozgałęziony krzew. W górze korowina gładka, cienka, w różnych odcieniach od żółego, przez pomarańczowe do brązowomiedzianego; łuszczy się cienkimi, błoniastymi płatami; w dole korowina gruba, spękana, szarobrunatna.

space

Szyszki stosunkowo nieduże, 2.5-7 cm długości, pojedynczo lub po 2-3 na trzonkach zgiętych w dół; niedojrzałe ciemnozielone, dojrzałe szare, matowe; tarczki różnej formy.

space

Pinus mugo Turra
sosna górska

kosodrzew · kosodrzewina · kosówka · sosna kosa · Pinus montana Mill. · Pinus mughus Scop. · Pinus pumilio Haenke · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona częściowa (2.241); b/wył. gosp. (§8.1)
kolor liści
liście
Pinus mugo (sosna górska)
Pinus mugo
wystepowanie - Pinus mugo (sosna górska)
Niewysoki krzew (do 2.5 m). Gałęzie ścielą się po ziemi, ich końce wzniesione. Korowina nie łuszczy się tylko jest spękana.

space

Szyszki stosunkowo nieduże, 2-7 cm długości, pojedynczo lub po 2-3.

space

Z uwagi na tworzenie zwartych płatów i zdolność do wzrostu na suchych piaskach używana jest też do umacniania skarp i stabilizacji wydm na niżu. W uprawie znajdują się liczne odmiany, w szczególności karłowate, wolno rosnące.

Pinus cembra L.
sosna limba

limba · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona częściowa (2.242); b/wył. gosp. (§8.1)
Pinus cembra (sosna limba)
Pinus cembra
wystepowanie - Pinus cembra (sosna limba)
W Polsce dziko tylko w Wysokich Tatrach, poza tym naturalne stanowiska w Alpach i Karpatach Wschodnich. Poza tym sadzona w kolekcjach i parkach.

opis

Drzewa, rzadko krzewy; drewno z żywicą.

space

Kwiaty żeńskie i męskie tworzą się na tym samym egzemplarzu (jednopienność). Kwiaty żeńskie na szczycie ubiegłorocznego przyrostu, męskie w jego dolnej części.

space

Nasiona u większości gatunków z długim skrzydełkiem, u kilku duże, orzeszkowate, jadalne (np. sosna limba (Pinus cembra)).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Pinus (sosna)
🌱
Obok gatunków rodzimych, kilkanaście kolejnych gatunków można spotkać w uprawach leśnych lub jako drzewa albo krzewy ozdobne. Cenne w tej funkcji bo część gatunków jest odporna na zanieczyszczenia powietrza i ma niewysokie wymagania glebowe. Ogółem opisano około 80 gatunków sosen.

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: niskie wymagania • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne
Sosny mają bardzo małe wymagania glebowe; wiele z nich może rosnąć na bardzo ubogich glebach szkieletowych. Niewysokie są też wymagania wodne, przeważnie dobrze znoszą suszę.

space

Niemal wszystkie gatunki wymagają pełnego nasłonecznienia.

space

Źle znoszą przesadzanie; dlatego należy sadzić kilkuletnie siewki.

space

🌱 🌸
opcje Bazaru

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Seneta W., 1987 — Drzewa i krzewy iglaste. [94]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Sokolov S.Ja., 1949 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.1 [119.1]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji