atlas-roslin.pl

(związek) All.Ericion tetralicis Schwick. 1933

odpowiada siedlisku „wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (4010)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Ericion tetralicis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ericion tetralicis — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Ericion tetralicis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagno-Ericetalia

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Ericion tetralicis

  Ass.Ericetum tetralicis