atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ericetum tetralicis(Allorge 1922) Jonas 1932[229] [🔉 e·ri·ce·tum te·tra·li·cis]

mokre wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
Ericetum tetralicisR.Tx. 1937 nom. illeg.[14/gł.][229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Ericetum tetralicis
Ericetum tetralicis
Mokre wrzosowiska z udziałem wrzościa bagiennego (Erica tetralix).

space

Płaty tego typu występują na glebach mineralnych z bardzo znacznym udziałem nierozłożonej substancji organicznej, na glebach glejowo-bielicowych torfiastych.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 2190 ds,ds2 - wilgotne zagłębienia międzywydmowe · 4010 ds,ds2 - wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (All.Ericion tetralicis) · 7120 ds,ds2 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ericetum tetralicis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Ericetum tetralicis — zespół centralny, regionalnie ≡ Ch0, ChAll.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ericetum tetralicis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Ericion tetralicis (atlantyckie mokre wrzosowiska) ⇒ ChO.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji