atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ericetum tetralicis R.Tx. 1937

Ericetum tetralicis
20.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Ericetum tetralicis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ericetum tetralicis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ericetum tetralicis — zespół centralny, regionalnie ≡ Ch0, ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ericetum tetralicis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ericion tetralicis ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagno-Ericetalia