atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Nardo-Callunetea Prsg 1949

murawy bliźniczkowe i wrzosowiska (ubogie murawy na podłożu bezwapiennym i wrzosowiska)

Półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska muraw bliźniczkowych i wrzosowisk.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaTrifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Nardo-Callunetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Nardo-Callunetea

  O.Nardetalia (acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe)
  
    All.Nardion (górskie murawy bliźniczkowe)
    
      Ass.Hieracio (vulgati)-Nardetum (zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki)
      
      Ass.Hieracio (alpini)-Nardetum
      
      Ass.Carici (rigidae)-Nardetum (zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki)
      
    All.Violion caninae (niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych)
    
      Ass.Polygalo-Nardetum (zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki)
      
      Ass.Nardo-Juncetum squarrosi (zespół jastrzębca i situ sztywnego)
      
      Ass.Calluno-Nardetum strictae (zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki)
      
  O.Calluno-Ulicetalia (wrzosowiska)
  
    All.Calluno-Genistion (subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche)
    
      Ass.Calluno-Genistetum (zespół wrzosu i janowca ciernistego)
      
    All.Pohlio-Callunion
    
      Ass.Pohlio-Callunetum
      
      Zb.Hypnum jutlandicum
      
      Ass.Sieglingio-Agrostietum
      
    All.Calluno-Arctostaphylion (subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe)
    
      Ass.Arctostaphylo-Callunetum (zespół mącznicy i wrzosu pospolitego)
      
      Ass.Scabioso canescentis-Genistetum
      
    All.Empetrion nigri (nadmorskie wrzosowiska bażynowe)
    
      Ass.Carici arenariae-Empetretum nigri (zespół turzycy i bażyny czarnej)
      
      Ass.Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri
      
      Zb.Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idaea